0

Wellbeing i odporność psychiczna, a efektywna praca zespołu

Wellbeing to ciekawy temat szkolenia, w którym my jako agencja marketingowa kraków mieliśmy okazję uczestniczyć. Co więcej, webinar odbył się 28 kwietnia, a jego organizatorem była Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

wellbeing

Wellbeing — czym jest?

Wellbeing po polsku to dobrostan psychiczny, który jest efektem poznawczej i emocjonalnej oceny swojego życia. W skład tej oceny wchodzą: wysoki poziom spełnienia i satysfakcji życiowej. W związku z tym możemy stwierdzić, że dobrostan psychiczny jest czymś, co nas dotyczy w momencie, w którym zauważymy, że w naszym życiu jest więcej pozytywnych doświadczeń i emocji w porównaniu do negatywnych nastrojów i przeżyć (Kasperek-Golimowska 2012).

Wellbeing — dobrostan

Dobrostan psychiczny nie jest czymś danym i stałym, co oznacza, że osiągnięty raz niekoniecznie będzie nam towarzyszyć do końca życia. To moment, w którym czujemy się komfortowo. Koncepcja well-being to generalne podejście do człowieka i zaspokajania jego potrzeb, na którą składa się m.in. poczucie bezpieczeństwa, realizowanie własnego potencjału, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowanie odporności psychicznej oraz odczuwanie szczęścia i zadowolenia z życia.

PERMA w dobrostanie

Zdaniem profesora Martina Seligmana zajmującego się teorią well-being, na dobrostan psychiczny składa się pięć elementów określanych skrótem PERMA. Lider powinien być otwarty, chętny do budowania pozytywnych emocji i zaangażowania oraz nie może być zmęczony pracą. Zadaniem lidera jest kształtowanie i wzmacnianie kultury w swoim zespole lub organizacji oraz kontrolowanie tego, jakie relacje są promowane w naszej grupie, bądź zespole. Niestety, w sytuacji, w której nasze obowiązki się nawarstwiają, tracimy kontakt z ludźmi. Jednak warto pamiętać, że nie tylko pracą żyje człowiek i mamy na to wpływ. Elementy składające się na dobrostan psychiczny to:
 • pozytywne emocje (ang. positive emotions),
 • zaangażowanie (ang. engagement),
 • relacje (ang. relationships),
 • poczucie sensu (ang. meaning),
 • poczucie osiągnięcia (ang. achievement).
Jak dbać o dobrostan? Przede wszystkim zachowując pozytywne nastawienie do życia oraz poszukując rzeczy sprawiających przyjemność. Ponadto warto skupić się na wzmacnianiu relacji z rodziną i przyjaciółmi, szukaniu znaczenia i celu w życiu. W dodatku należy cieszyć się ze swoich osiągnięć i dążyć do kolejnych sukcesów. Praca zespołowa jest skuteczna, wtedy kiedy lider chwali członków swojego zespołu, ale jednocześnie przekazuje konstruktywną krytykę.

Welbeing — troska o dobrostan zespołu

Dbanie o dobrostan zespołu sprawia, że współpraca w zespole staje się bardziej efektywna, zwiększa się zaangażowanie członków zespołu oraz ich poziom motywacji. W dodatku zespół zaczyna się bardziej identyfikować z firmą, wzrasta chęć podejmowania wyzwań i chęć rozwoju. Co więcej, zmniejsza się ryzyko wypalenia zawodowego oraz polepsza się stan zdrowia członków zespołu. Praca zespołowa jest bardziej skuteczna, kiedy wszyscy czują się docenieni. W związku z tym dbanie o dobrostan zespołu polega na:
 • utrzymywaniu dobrych relacji z jego członkami,
 • zwracaniu uwagi na to, co dzieje się w zespole,
 • trosce o rozwój swoich ludzi,
 • udzielaniu informacji zwrotnych,
 • minimalizowaniu poziomu stresu,
 • dbaniu o atmosferę pracy i jej higienę (urlopy, dni wolne, godziny pracy).

Wellbeing, a odporność psychiczna

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w znacznym stopniu determinuje to, jak skutecznie bez względu na okoliczności radzimy sobie ze stresem, wyzwaniami i presją. Opisuje ją model 4C:
 • challange (wyzwanie),
 • confidence (pewność siebie),
 • commitment (zaangażowanie),
 • control (kontrola/poczucie wpływu).
Psychometryczny Kwestionariusz MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) to wiarygodny test opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka. Test jest oparty o Model Odporności Psychicznej 4C, składa się z 48 pytań i pozwala na zbadanie swojej odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal.